Vi mot sexologen Nathalie Kron och staller fragorna massor utav oss undviker att affekteras

Vi mot sexologen Nathalie Kron och staller fragorna massor utav oss undviker att affekteras

Hurdan pratar karl ifall banka baver och narmilj tillsamman nago kompanjo, vilka trick finns darfor at greppa lusten samman liv samt hurdan paverkar saken da sexuella halsan vart maende? Absolut tillat vi ocksa sexologens ultimata rad sta en festligt sexliv med sig personligen eller en annan. Arme befinner sig textversionen utav avsnittet.

Det lever ju med en typ tillsamman ino tillsammans i detta

Jeannette Conte acceptera, do allra flesta manniskorna har goka med sig sjalva, eller nagon annan. Minst periodvis inom livet. Anda befinner sig det e konversera som befinner sig odl besvarligt att samspraka om. Det befinner sig uppemot sasom att allihopa gar runt samt simulera saso att ingen utav oss ager goka eller sa antagande vi att samtliga utfor det oupphorlige.

Ja, hur titta det ut tillsammans dett egentligen? Varfor befinner si det odl traligt att prata forsavit banka baver? Vilken genre itu sexualitet finns det egentligen? Vad utfor hane forsavitt ens partner ej vill pippa? Alternativt ifall karl sol icke vill alska med? Vilken handrackning finns att fa? Och vad befinner si sexlust no? Vilka ra finns och hurda bra ar banka baver egentligen forut halsan?

Ino veckans sektor age vi bjudit in Nathalie Kron sasom jobbar kungen Capio Citykliniken ino Malmo

Hon ar legitimerad barnmorska men ocksa ackrediterad sexolog. Vi amna pladdra forsavit alltsammans detta samt mycket mer. Valkommen Nathalie!

Jeannette Conte Horrudu, jag tankte att vi hoppar domstol in! Detta befinner sig ju ett outtomligt subjektiv tanker mi. Ligga med och narhet. Det kan karl ju prata om pro evigt.

Jeannette Conte hursa befinner si det sa tufft sam traligt att prata ifall konsumgange? Forut det befinner sig ju det, framforallt plotsli delagare.

Nathalie Kron Ja, jag ager funderat kungen saken da fragan likas och mig antar att det finns manga annorlunda anledningar mo det. Rent generellt odla har jag tankt villi att det finns eventuellt tre olika foremal darbort, bland ovrig odl ager vi ganska lite besvarligt att kunn baksida av underben sasom befinner sig just att konversera ifall i banka baver. Varenda promenerar gransen kungen vad saso ar ok att kackla om? samt det befinner si likasa svar nog att kunna var tryta tankar landar nar kar presenterar det for en annan. Hurda mottagaren tar emot dom har tankarna. Skad ocksa att vi anse att det befinner sig en priva och enskilt tema.

Nathalie Kron samt vi befinner si likasa ganska radda, tror mig, att vi skal erhalla oss uppleva oss skamfyllda ifall det vi da tar upp gallande nagot fason landar oratt.

Jeannette Conte saklart, och den narvarande skammen, bade det att hane tala ifall nagonting sasom befinner sig gansk personligt och likval kansligt, skada samt skammen kring sex generellt, i samhallet samt alltsammans sadant dar.

Nathalie Kron acceptera, samt det ar ju samt mer eller mindre markligt pro mig anta att vi samtliga kan finnas kanske overens forsavitt att vi ager konsumgange krin oss oupphorligen. Bade villig sociala medier, i tidningar samt pa televisionsapparatur samt allting odla pa nagot metod ar ju goka valdigt vanligt forekommande gallande dito stig saso vi anse att det befinner sig grymt svart.

Jeanette Conte saklart, det befinner si himla sarskilt. Jag inneha tankt villig det dar, stav det befinner sig nastan lattare att prata med saken dar kar ick ligger tillsammans, som befinner si nagon polare eller vaninna, ifall banka baver. Ann ens kompanjon?

Nathalie Kron Jada, andock absolut. Mi anta aven det hanger forbund tillsammans att vi inneha e gestaltning fran framforande forsavitt att vi ska “prestera” nar det kommer till konsumgange kissbrides.com kolla min webbplats. Att vi blir undsattning att bli bedomda. Att vi befinner si “bra ino sangen” eller befinner si “daliga” alternativ att vi inneha “konstiga tankar” alternativ lustar alternativ ovrig sam emedan befinner sig det gott hela tiden svarast att avsloja sig sta e karl vill bliv uppskattad itu eller saso karl vill uppfatta sig respekterad av.

Shopping Cart

FIND THE SOLUTION YOU NEED