Hur sa ar mi mest harig sta i vart affar? Hurdana radslor kommer upp…

Hur sa ar mi mest harig sta i vart affar? Hurdana radslor kommer upp…

Ett delen Att dividera radslor

at ytan i stunder darborta kontakten bryts och sasom astadkommer att mi hamnar i nago illvillig rin?

  1. Fundera framst villig udda nave villig svaren mo fragorna

Ak ”nedat tillsamman kanslohissen” och aterfalla i tankarna mot de mjuka emotione n identifierade i kapitel 3 mirake kanslor saso ger fristad.

Vilka emotione kommer op mot ytan? Nago antydan kan vara en talfor fotografi (t.ex. ”det kanns som att mig promenera ino bitar, sjalv kanner mig saso ett trasa som kastats i ett kissbrides.com kolla in denna webbplats horn”) alternativt ett adjektiv (t.ex. ”jag befinner si vilse, jag befinner si fullkomligt handfallen, jag kanner mig panikslagen, jag kanner ja fullstandigt ensam”).

Saken da underliggande kanslan ar omkring evigt raddhaga, sam emellanat samt vanar. Det ar tufft och kan kannas saso riskfyllt att separera kanslor bruten fobi da dom idelige ar forknippade tillsammans skrackbilder sam katastroftankar.

”Nar sjalv berattar sta uppsyn medspelare att mig just nu upplever mej solo sasom fullstandigt radlos inom var forhalland sa befinner si sjalv mest radd darfor att min delagare ingalund respekterar mig nar mi ick ens kan klara av detta. Mig befinner si harig darfor att jag ingalunda befinner sig sadan som grima kompanjon vill att sjalv ska finnas. Det befinner si uppsyn storsta farhaga.”

”Om sjalv berattar stav min delagare att jag inom var samband just nu upplever att jag inte betyder nagonting for honom/henne sa ar grima storsta fobi att grimas partner skal framfora att sjalv egentlige ick befinner sig betydande stav honom/ henne. Sjalv vill inte lyssna p att mi icke betyder nagot forut grimas delagare, odl mig vagar ick ta risken samt prata forsavitt det.”

Det kan vara nago fobi darfor att du skal naps mig / att mig ick racker mo for dig / att sjalv icke duger for dig odla saso mig befinner sig / att n icke vardesatter ja / att mig ick befinner sig angelagen och viktigt sta dej / att ni icke alskar ja / att vi ick langre ska lokalisera narheten emella oss.

  1. Dividera med din kompanjo upplevelser kring svaren ino flax samt disciplin odla att saken da som drar sig undan mera inom relationen borjar. Detta gors darfor att saken dar i relationen som ar mera bestamd idelige samt befinner sig mera varse forsavit tryt radslor sam inneha svarare att gripa beroring tillsammans saken dar i relationen saso drar sig undan. Det behovs frams ett tecken att partnern befinner si vara med pa att splittra tillsammans sig av sin upplevelse.

Andra delen separera tillsamman din delagare dina behov

  1. Vand de explicit kontra din kompanjo sa att ditt viktiga meddelande nar fram.
  2. Separera tillsamman de utav din fobi nago passage till och redogora sedan stav din kompanjo vad ni behover just nu. Benamning dina behov klart och fardig. Saken dar andra lyssnar / forsoker na dito vaglangd som saken da saso berattar forsavitt sin fruktan.

Jag kanner til att sjalv befinner sig angelaget stav de / racker mo stav dig saso sjalv befinner sig / mi upplever att n behover undertecknad och att mig kan befinna e hjal sta de / att ni vardesatter undertecknad / mi vet att du befinner si har nar mi behover dig mest / mi tors bedja av de om det sjalv behover och att n forstar hurda tufft det ha befinner sig pro ja / mig kan lita villi dej och kanner til att vi bagge forsoker vart basta forut det har forhallandet.

”Nar du berattar att n vill testa dug sta mig samt vara o sasom den ni befinner sig, befinner si jag glad att du delar det tillsamman jag, alldenstund mi alskar dej korrekt som den ni befinner si sam sjalv vill exakt ick att n ska beror att n inte duger saso ni ar. Sjalv ager blott aldrig snappa att mina egna radslor och darigenom karna gnall har fatt dej att vara med o att ni ick racker till for ja.”

”Det kanns komplicerat att inse att du skulle veta uppfatta att jag inte alskar dej. Jag inneha via allting sjalv astadkomme forsokt signalera mo de att du befinner si det viktigaste mig inneha. Frams omedelbart begriper mi att centru eget taktik att existera och det att mi drar mig undan endast ager forstarkt din foraning fran att mig inte skulle halla av dig. Nu forstar jag att det att jag ar ha racker forut dig, och det ar nagon befriels for mej.”

Emellanat befinner si det forut svar att yttra avta behov alternativ odl kanns risken stav stor… beratta emedan i mindre delar, ni kan till exempel framfora ”Nu befinner si det annu sta komplicerat for jag att vadja om detta.”

Ifall det befinner si svar att knysta ljudlig hur sa ni behover kan n grunna ovan vad du ar radd for. Hur sa kanske ifall ni ber om det ni behover?

Ibland ar det komplicerat att kanna igen sina egna behov sam emeda kan karl erhall kanslan ”Jag ingen aning riktigt hur sa mi ska saga for tillfalle.”

Dessa emotione ar tillatna och forstaeliga. Av och till age vi trangt undan vara behov fran vart medvetande redan ino barndomen, odla det befinner si forstaeligt att det kan besta svar att kanna ige dom. Det kan besta mycket svart att sag behoven.

Shopping Cart

FIND THE SOLUTION YOU NEED