Siffrorna befinner sig chockerande hoga enligt undersokningar ager omkring varannan fruntimmer

Siffrorna befinner sig chockerande hoga enligt undersokningar ager omkring varannan fruntimmer

och var tionde hane inom Europeiska unionen upplevt sexuella trakasserier villig jobbet. Skada bruten skam alternativ fobi forblir dom majoriteten tysta. Det befinner sig relevant att placera klara granser, forklarar psykeplusexperten Benjamin Martens. Sam skanke effektiva ledtrad ifall hurdan de som drabbas kan forsvara sig.

Okej aldrig illvilja!

Drabbade kanner sig vanligtvis bade obekvama samt osakra Ska do overhuvudtaget reagera villig obscena skoja villig lunchen, kungen dum blickar och dum anspelningar ino kontorsvardagen? Vart borjar nog sexuella trakasserier – samt va vara tvungen en brud fullstandig enkelt tillata bland karlar villi kontoret? “Sexuella trakasserier kan ocksa finnas till subtila. Det behover ick besta att ‘kampa’ forst”, uppge psykologen Benjamin Martens fran psycheplus – och rader de drabbade att forsvara sig. Sta chefen saso kommer hotfullt uppemot nagon arbetstagare, tjanstemannen saso lagger in nakenbilder inom sin kollegas postmapp – dom upptrader alla kungen ett skymflig satt och astadkomme sig kansk till och med straffbara.

“Det finns massor typer av sexuella trakasserier”, framhaller psykeplusexperten Benjamin Martens. ”atminstone rekommenderas nagon genomgaend kurs. Ingen tvungen fullstandig enkelt godta inblandnin.” Juridiskt ar skyddet fran offren klart reglerat. Saken da allmanna likabehandlingslagen (grol) definierar sexuella trakasserier saso oonskat, sexuellt specifikt upptradand saso den berorda personen uppfattar som fornedrand eller nedsattande. Anda befinner sig sexuella krankning alarmerande utbredda, sarskilt ino den professionella miljon i enlighet med nagon undersoknin a Internationella arbetsorganisationen (ILO) har 40 mo 50 andel av samtliga kvinns blivit utsatta for sexuella trakasserier pa jobbet. I enlighet med en tysk granskning tillsamman 4 000 kvinnliga svarande var det till sam med 72 procent.

Ingenting “trivialt lagovertradelse” for do drabbade

Saken dar stora majoriteten fran dom drabbade befinner sig darfor kvinn. Men det finns samt manliga offer en schweizisk undersokning visar att vart tionde kvinnligt arbetstagare har haft att handla med patrangande alternativt oanstandiga kollegor eller kvinnliga overordnade. Nago EU-studie kommer fram mo dito konstaterande. Det befinner si fasten identiska marigt pro bagge konen att forsvara sig mot det ha ”Sexuella trakasserier utspela aven fas allting ick forsavitt ett opassande uttryckt sexuellt intresse, inte me explicit forsavitt en sexualiserat formulering stav makt. Do sasom drabbas mar avsevart antagligen utav det ha samt reagerar eftersom mestadels skramt. Flera kanner sig forodmjukade samt fruktar att ingen skall antaga dom anda”, uppg Martens. I synnerhet kvinnor befinner sig ocksa paralyserade itu radslan sta sexuellt vald. Det befinner si tufft pro do majoritete it do att besegra tryt hamningar sam kolla handtag.

Men saken dar saso ignorerar incidenterna riskerar att hamna i ett elak cirkel den psykiska stressen kan erhalla allvarliga halsokonsekvenser. Symtomen liknar mobbningsoffers, forklarar psykologen ”De saso drabbas tvivlar kungen sig sjalva sam tappar sjalvfortroendet. Vanligtvis minskar motivationen att arbeta, dom blir isolerade, deras allmanna livskvalitet minskar.” Den sasom personligen observerar sadana sympto kan med handtag fran ett psykologiskt sjalvtest klubba forsavit saken da fortgaende stressen allareda ager fatt psykiska konsekvenser inom svara rattssak kan den psykiska jak leder at och med mo angestsyndrom, missmod sam vanmakt att jobba. Saken dar som lider it en pockande arbetskamrat bord pa grund av gripa avta emotioner pa seriost. Sta mobbare som antaga att de kan undkomma tillsammans sitt uppforande brukar uppleva sig uppmuntrade att fortga trakasserierna.

Tips Hur offren kan skydd sig

E vettigt ett steg ar att vanda sig till e ni litar gallande, sasom din partner eller goda kompisar. Feedback av nagon inom din narmilj kan hjalpa dig att battre estimera lage. – De saso drabbas skall mirake inga omstandigheter efterstrava skulden pa sig sjalva, exempelvi darfor at do skal innehav mankemang plagg pa sig, framhaller Benjamin forut alltsammans ar det centralt att forskjuta patrangande ljudlig sam tydligt. Dom sasom drabbas maste gora fardig ”Inte odla! Jag kanner jag pressad sam det accepterar sjalv ej!”

Darpa amna dom be om nagot kring gallande foretaget – konfidentiellt at nagon begynnelse antagligen finns det andra kollegor saso aven blir trakasserade av den berorda personen. Om inte ett dyft ovrig stode kan n bege sig mot din arbetsansvarig, foretagsradet alternativ kvinnorepresentanten. Arbetsgivaren ar skyldig att klarlagga och ingripa ino varje navigera till dessa killar klagan. Beroende villi hur allvarliga handelserna ar kan en straffrattsligt skeende likas finnas till sann vag att bege sig. Upplysning finns nabar av Federal Anti-Discrimination Agency.

– ehur offren kanner sig hjalplosa age do verkligen overtaget, uppg psykologen. “De sasom forsvarar sig har goda forutsattningar att ga bra – sam forovaren har mycket att sumpa en valgrundat klaga kan medfora slutet gallande karriaren sta honom.”

Shopping Cart

FIND THE SOLUTION YOU NEED